CompLions is vanaf
begin oktober 2021
Data Pro gecertificeerd!

Wat is Data Pro en wat betekent dit voor u?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Data Pro Code van branchevereniging NLdigital goedgekeurd. Dit is een gedragscode waarbij organisaties in de ICT-sector zich kunnen aansluiten. Veel van de leden van NLdigital treden voor hun opdrachtgevers op als verwerker van persoonsgegevens. De Data Pro Code is bedoeld om deze bedrijven te helpen om aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

CompLions is niet alleen zelf Data Pro gecertificeerd, echter kunnen wij ook de Data Pro code als content binnen GRCcontrol gratis meeleveren. Voordeel voor u is dat u hulp kunt krijgen om aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Wilt u ook Data Pro gecertificeerd worden? Neem dan contact met ons op om samen met NLdigital gecertificeerd te raken.

De code biedt bedrijven die met de Data Pro Code werken een aantal praktische uitwerkingen geënt op de AVG. Een voorbeeld is het ‘Data Pro Statement’ voor verwerkers/verantwoordelijken. Als klant van CompLions kunt u nu ook beschikken over de voordelen die de Data Pro Code biedt als het gaat over de bescherming van persoonsgegevens.

Wat wij doormiddel met het Data Pro certificaat aan u beloven

Zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij als organisatie voldoen aan de wetgeving.

U te informeren en bieden u de juiste informatie en tools om aan de wetgeving te voldoen. Wij adviseren onze klanten zich te beperken tot het vastleggen van alleen de noodzakelijke gegevens.

Passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw privacy is zeer belangrijk voor ons en elke functie is ontwikkeld vanuit deze gedachte. In onze systemen kan een bewaartermijn worden ingegeven en uw gegevens worden (automatisch) verwijderd uit ons systeem.

Uw gegevens nooit door te geven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Wanneer wij vanwege een software integratie uw gegevens delen zorgen wij dat er afspraken gemaakt worden om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Dat u als klant altijd bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt. Wij respecteren alle keuzes die u maakt op het gebied van uw privacy. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie, blokkade, dataportabiliteit en het verwijderen van uw gegevens.

Procedures met betrekking tot rechten van betrokkenen

CompLions acht het als verwerker belangrijk dat betrokkenen hun rechten vanuit de AVG kunnen uitoefenen. Een betrokkene heeft de navolgende rechten: het recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, bezwaar en het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Deze procedure beschrijft hoe te handelen indien een betrokkene een beroep doet op één of meerdere van de eerdergenoemde rechten, waarvoor CompLions als verwerker de verantwoordelijkheid draagt.

Bij CompLions-GRC staat veiligheid en privacy zeer hoog in het vaandel.

Wij kiezen dan ook voor de beste beveiliging en werken samen met de beste hosting partijen en de nieuwste technieken.

CompLions heeft speciaal opgeleide medewerkers voor dienstverlening op het gebied van privacy, de AVG en informatiebeveiliging. Daarnaast zijn wij lid van NL Digital en de International Association of Privacy Professionals. Door het lidmaatschap heeft CompLions recht op assistentie van juristen die onder meer advies en ondersteuning bieden bij vraagstukken op het gebied van privacy. Wilt u hierover meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Leverancier van een Cloud dienst

Als leverancier van GRCcontrol softwareoplossing via onze CLOUD dienst nemen wij onze verantwoordelijk om de geboden software-as-a- service (SaaS) via onze Microsoft Azure CLOUD diensten te borgen op aspecten als de privacy, informatiebeveiliging en continuïteit.

We kunnen aantonen dat onze CLOUD diensten die wij betrekken o.b.v. op tal van terreinen de gewenste of vereiste borging bieden, naast gewenste of vereiste zekerheden op onze eigen SaaS-dienstverlening. Denk hierbij aan certificering voor ISO 27001 en Data Pro als voorbeeld.

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons en onze dienstverlening is geënt op basis van deze gedachte. 

Als leverancier zijn wij als verwerker verantwoordelijk voor de naleving van de AVG (GDPR) regelgeving voor onze opdrachtgevers. Uiteraard kunt u op ons rekenen, binnen de mogelijkheden, dat onze dienstverlening standaard met de hoogste privacy instellingen worden opgeleverd.

Verder adviseren wij u graag bij alle mogelijke vragen en bieden wij standaard SAAS – SLA overeenkomsten aan om dit met u vast te leggen en u te ontzorgen.

We informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Uw belang staat bij ons voorop!

 

In onze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin teruglezen welke gegevens wij verwerken, welke maatregelen wij hebben genomen en zullen nemen omtrent uw privacy te waarborgen en hoe u daar zelf invloed op kunt uitoefenen.

Mocht u naar aanleiding contact met ons willen opnemen, dan kan dat via de onderstaande contactgegevens. Wij staan u graag te woord!