NEN 7510 èn AVG

Grip op patiënt- en cliëntgegevens met GRCcontrol van CompLions

Meer informatie Vraag demo aan

Informatiebeveiliging in de Zorg draait om veilige informatiedeling

Er is een grote verandering gaande in de Zorg: de transitie naar digitale informatiedeling met cliënt en patiënt. Zo moet iedere Zorginstelling online inzage bieden aan de patiënt of cliënt in het eigen dossier via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Ook moet worden vastgelegd welke zorgverleners allemaal inzage hebben gehad in een dossier (logging). Wat betekent dit in de praktijk en hoe zorgt u voor een veilige inrichting in uw organisatie?

Man in nette kleding die zijn telefoon geeft aan iemand anders in de zorg

Patiënt en cliënt krijgen regierol

Hoe de inrichting van de PGO exact moet gebeuren is ook vastgelegd. Zo moet de elektronische toegang bijvoorbeeld kosteloos worden verstrekt en moeten de tijdstippen waarop de medische gegevens zijn geraadpleegd door zorgverleners worden vastgelegd. Alle eisen zijn vastgelegd in de Wet Cliëntenrechten bij Elektronische Verwerking van Gegevens in de Zorg, de Wabvpz, de AVG èn de NEN 7510/7512/7513 normen, waardoor het inrichten en handhaven ervan een hele opgave wordt.

Goede GRC tooling maakt implementatie eenvoudiger

Het voldoen aan de AVG en NEN7510/12/13, of zelfs het behalen van certificering, is een omvangrijke klus. Om succesvol te zijn zullen vele teams in uw organisatie, afhankelijk van of er al eerder aandacht is geweest voor informatiebeveiliging, hun dagelijks routines moeten aanpassen. Dat lukt alleen met voldoende draagvlak en een eenvoudig verbeterproces, zodat een integrale aanpak ontstaat. Hiervoor zijn spreadsheets minder geschikt, maar GRC tooling juist wel!

Get in control met GRCcontrol van CompLions!

GRCcontrol is de meest eenvoudige software voor het voldoen aan de NEN7510 (en NEN7512 & NEN 7513). Hiermee kunnen alle teams samenwerken aan dezelfde inventarisaties en verbeterpunten, waardoor u alle losse rapportages en spreadsheets vervangt door één centraal dossier.

Bij alle eisen geeft GRCcontol ‘best practise’ verbetersuggesties, waarmee u eenvoudig uw kwaliteitsniveau verbetert. Ook worden alle acties direct opgeslagen in een audittrail, waarmee u ongemerkt werkt aan uw rapportages voor toezichthouders en certificeerders. Tenslotte wordt alle input gebundeld in eenvoudige dasboards, waarmee u realtime inzicht krijgt in uw kwaliteitsniveau en risico’s.

NEN7510 èn AVG in één tool

Maar dat is nog niet alles. GRCcontrol kent namelijk ook een aanvullende AVG-module, waarmee u naast de NEN 7510/12/13 direct ook aan uw AVG compliancy werkt. En met de unieke ‘Map once, comply to many’ functionaliteit worden alle overlappende eisen vooraf ontdubbeld, waardoor u tot wel 70% tijd op uw compliancy processen bespaart!

Vraag demo aan