Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

CompLions-GRC is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het leefklimaat van mensen, dieren en planten. Hierdoor trachten wij "Het Nieuwe Werken" te stimuleren door andere vormen van werken, samenwerking te stimuleren en het milieu zo min mogelijk te belasten. Hierdoor voelen onze mensen, het thuisfront en onze klanten en leveranciers waarmee wij onze contacten onderhouden, zich prettiger. Als resultaat hiervan wordt onze organisatie productiever.

Contact

Het nieuwe werken

Wij streven ernaar onze visie en missie te realiseren middels duurzaam ondernemen en "Het Nieuwe Werken" en hanteren hiervoor een actief beleid. Concreet doen wij dit door de volgende uitgangspunten te hanteren: Concreet hanteren wij de volgende uitgangspunten voor het nieuwe werken: Het stimuleren en hanteren van flexibele werktijden, gecombineerd met het beschikbaar stellen van thuiswerkmiddelen om onnodig woon-/werkverkeer te beperken. Waar mogelijk passen wij groene energie toe. Ook streven wij ernaar, het printen van documenten op papier te beperken en daar waar mogelijk zal er dubbelzijdig worden geprint. Ons inkoopbeleid heeft duurzaamheid als uitgangspunt. Aan onze leveranciers stellen wij eisen op het gebied van duurzaamheid, milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Wij verspillen geen energie en maken zo efficiënt mogelijk gebruik van water, grondstoffen en materialen. Wij zorgen voor een gescheiden inzameling van afval, hiervoor is op elke kamer een afvalbak voor restafval en papier aanwezig. Wij bevorderen hergebruik van grondstoffen en materialen. Wij investeren in technologie om onze visie en missie te realiseren.

Goede doelen

Kinderen zijn de toekomst. Helaas zijn er te veel kinderen die niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben om alles uit zichzelf te kunnen halen. Daarom draagt CompLions e-Learning for Kids een warm hart toe. e-Learning for Kids is een wereldwijde non-profit organisatie voor leerplezier en gratis onderwijs. De lesprogramma’s voor de kinderen van 5 tot 12 jaar zijn toegankelijk via het internet, CD-ROM’s of computers waarop de lesprogramma’s vooraf zijn geïnstalleerd. CompLions steunt de organisatie in de ontwikkeling van e-lessen voor Mathworld. Voor meer informatie, kunt u kijken op www.e-learningforkids.org

Demo of offerte ontvangen?

Smart partners

Voor advies, implementatie en/of on-the-job begeleiding van onze tool werken wij samen met ervaren partners, met de juiste expertise en kennis van uw processen en uw uitdagingen. Hieronder treft uw enkele partners. Voor een overzicht hier!

Bekijk al onze partners

GRCcontrol

Vele organisaties, zowel nationaal als internationaal, maken inmiddels gebruik van onze software voor privacy, security, governance, risico- en compliance-management.