Over CompLions-GRC

CompLions-GRC is opgericht in 2008 en heeft een integraal managementplatform ontwikkeld, gericht op GRC-doelstellingen en –eisen. Wij specialiseren ons in het ontwikkelen van software voor Governance, Risk- en Compliance management, de managementsystemen daartoe en de weg van Integrated Risk Management. Daarnaast ondersteunen wij organisaties om deze wet- en regelgeving en opgelegde normenkaders, vanuit de gewenste organisatorische doelstellingen, te implementeren.

Contact
complions-over-ons-frans

Missie

‘Always in Control’. Dit geldt voor elk bedrijf dat wil en moet voldoen aan actuele wet- en regelgeving.

Visie

CompLions vindt dat elke organisatie in staat moet zijn om op de juiste wijze en naar eigen inzicht en behoefte hun GRC-doelstelling vast te leggen, te controleren, beheersen en te monitoren conform eigen wet- en regelgeving of sectorgebonden richtlijnen. Dit houdt in: compleet, veilig, toegankelijk en correct vastgelegd. CompLions-GRC heeft daartoe een intuïtief managementtool gerealiseerd en landelijk uitgerold. Wij werken aan een wereldwijde dekking.

complions-over-ons-visie

Demo of offerte ontvangen?

Smart partners

Voor advies, implementatie en/of on-the-job begeleiding van onze tool werken wij samen met ervaren partners, met de juiste expertise en kennis van uw processen en uw uitdagingen. Hieronder treft uw enkele partners. Voor een overzicht hier!

Bekijk al onze partners