Informatiesecurity

Met een Information Security Management System (ISMS) kunt u aantonen dat u zorgvuldig omgaat met informatiebeveiliging en dat u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie borgt. Een digitaal dossier met omgekeerde bewijslast. Vereisten die zijn vastgelegd in ISO 27001 en BIG.

Contact

Information Security Management System (ISMS)

Met de Information Security Management System-module creëert u een management­systeem dat uw informatiebeveiligingsrisico’s (Compliance en/of Risk) gestructureerd en helder in kaart brengt. Van specifieke dashboards, rapportages voor certificerende instanties tot en met functionaliteit op basis van Plan-Do-Check-Act zijn beschikbaar, inclusief ready to go content zoals normen en voorbeeld maatregelen.

Management op verschillende niveaus

Het systeem onderkent drie niveaus van gebruikers: taakuitvoerders, expertgebruikers en managementgebruikers. Taakuitvoerders worden zo min mogelijk belast met zaken die niet tot hun kerntaken behoren. De expertgebruikers, veelal de eigenaren van de managementsystemen, worden voorzien van alle functionaliteit om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

man wijst oplossing aan

PLAN - DO - CHECK - ACT

Het hart van de managementsoftware is gebaseerd op de PDCA-cyclus. Dit integreert de beheersing van alle ingevoerde maatregelen en managementsystemen tot één geheel. Het plannen van de maatregelimplementaties (Plan), het implementeren van oplossingen (Do), het uitvoeren van controles (Check) en opvolging van verbeteracties uit checks, interne en externe audits (Act).

Demo of offerte aanvragen?

AANVULLENDE KENMERKEN

Met onze GRCcontrol speelt u in op actuele risico’s en neemt u passende veiligheidsmaatregelen.

Audit

Voor auditplanning inclusief automatische en periodieke audits, alsmede registratie van externe audits en registratie en afhandeling van verbetertaken.

Rapportage systeem

Wordt geleverd met diverse standaard rapportages met de mogelijkheid om eigen rapportages te bouwen.

Dashboards

Voor management, specialisten en medewerkers, actueel inzicht in uw compliance, norm, proces, middel, risico's, incidenten en (interne/externe) audit bevindingen.

Ready to go

Tal van normenkaders inclusief best-practice maatregelen mapping, tal van risico's/ dreigingenset(s) inclusief best-practice maatregelen mapping, voorbeelden vragenlijsten en registers, rapportages en dashboarding.

Security

Tweefactorauthorisatie (2FA) bij inloggen en versleuteld verkeer voor veilige communicatie en data-opslag in gecertificeerd datacenter.

Autorisatie

Beheerssysteem voor het toekennen van autorisaties.

Role-based

Toegangscontrole op basis van individu en functies inclusief AD koppeling mogelijkheden.

Audit trail

Voor vastlegging uitvoering van opeenvolgende activiteiten.

Document management

Voor vastlegging en distributie van documentatie en bewijslast. Inclusief vervaldata en e-mail notificatie.

Meertalig

Beschikbaar in Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Import / export

Toegangscontrole op basis van individu, rollen en functies inclusief ADFS koppeling mogelijkheden.

Incident management

Incident management, inclusief registratie en afhandeling middels volledig naar eigen werkwijze in te richten protocollen (werkprocessen).