Software Consultancy

Wij ondersteunen wij u graag voor de verdere inrichting /configuratie van onze software.

Contact

Samen dragen we zorg voor uw GRC inrichting

CompLions draagt samen met u zorg voor de inrichting/configuratie van onze software. Gedurende de eerste 1-2 dagen moet worden gedacht aan begeleiding/ ondersteunende werkzaamheden van uw GRCcontrol omgeving, geënt op uw situatie. Vervolgens willen wij circa 3-4 dagen inzetten om enkele herkenbare processen via de PDCA-cyclus gezamenlijk te doorlopen. Deze dagen worden binnen de eerste maand na het volgen van de GRCcontrol–training ingezet om kennisuitwisseling te borgen.

Demo of offerte aanvragen?

AANVULLENDE KENMERKEN

Met onze GRCcontrol speelt u in op actuele risico’s en neemt u passende veiligheidsmaatregelen.

Audit

Voor auditplanning inclusief automatische en periodieke audits, alsmede registratie van externe audits en registratie en afhandeling van verbetertaken.

Rapportage systeem

Wordt geleverd met diverse standaard rapportages met de mogelijkheid om eigen rapportages te bouwen.

Dashboards

Voor management, specialisten en medewerkers, actueel inzicht in uw compliance (per organisatie (onderdeel),norm, proces, middel), risico's, incidenten en (interne/externe )audit bevindingen.

Ready to go

Tal van normenkaders inclusief best-practice maatregelen mapping, tal van risico's/ dreigingenset(s) inclusief best-practice maatregelen mapping, voorbeelden vragenlijsten en registers, rapportages en dashboarding.

Security

Tweefactorauthorisatie (2FA) bij inloggen en versleuteld verkeer voor veilige communicatie en data-opslag in gecertificeerd datacenter.

Autorisatie

Beheerssysteem voor het toekennen van autorisaties.

Role-based

Toegangscontrole op basis van individu en functies inclusief AD koppeling mogelijkheden.

Audit trail

Voor vastlegging uitvoering van opeenvolgende activiteiten.

Document management

Voor vastlegging en distributie van documentatie en bewijslast. Inclusief vervaldata en e-mail notificatie.

Meertalig

NL, UK, FR en GE

Import / export

Toegangscontrole op basis van individu, rollen en functies inclusief ADFS koppeling mogelijkheden.

Incident management

Incident management, inclusief registratie en afhandeling middels volledig naar eigen werkwijze in te richten protocollen (werkprocessen).