Support

CompLions biedt standaard support, inclusief een uitgebreide kennisbank voor onze klanten en partners. U wordt bijgestaan middels telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de GRCcontrol software. En onze kennisbank voorziet in een FAQ, e-learning en video's m.b.t. inzet en gebruik.

Contact

Ons Service Delivery Team

Onze specialisten van het Service Delivery Team staan elke werkdag klaar voor onze klanten en partners om ze te ondersteunen bij vraagstukken over het CompLions softwareproduct GRCcontrol. Zij zorgen ervoor dat dat onze dienst & software blijft draaien.

Het Service Delivery Team is verantwoordelijk voor het correct afhandelen van aanvragen, storingen en wijzigings-verzoeken, het doorvoeren van licentiewijzigingen, het schrijven en onderhouden van handleidingen, stappenplannen en snelstartgidsen, het ontwikkelen en onderhouden van instructievideo’s en het bijhouden van de documentatie op onze Kennisbank.

Samen met de klant en/of partner zoeken onze specialisten naar (alternatieve) oplossingen. Daarnaast administreren zij binnenkomende calls/support aanvragen in het servicedeskportaal en zorgen zij voor eventuele overdracht van problemen en vragen naar de 2e-lijnsondersteuning en/of 3e-lijnsondersteuning en ziet toe op de afhandeling daarvan.

Hiermee garanderen wij dat de best passende oplossing wordt geboden!

Uitgangspunten & Procedures

De eindgebruiker zal binnen de eigen organisatie een 1e-lijns gebruikersondersteuning inrichten waar advies en assistentie over het gebruik en functioneren van het CompLions softwareproduct GRCcontrol door medewerkers van de eindgebruiker gevraagd kan worden. Meldingen hierover kunnen gebundeld worden richting het Service Delivery Team van CompLions.

Gebruikers van GRCcontrol kunnen via onze website onder het kopje ‘trainingen’ een bijpassende training aanvragen. Tijdens deze training worden nog eens alle aspecten van GRCcontrol toegelicht.

We bieden onze eindgebruikers en partners gerichte opleidingen in het installeren (configureren) en implementeren van onze GRCcontrol software. Hierbij bieden wij twee invalshoeken aan: 1) gericht op het inrichten van informatiebeveiliging 2) gericht op privacy inrichting. Trainingen worden klassikaal verzorgd te Deventer of bij u op locatie.

complions-software-certificering

Demo of offerte aanvragen?

AANVULLENDE KENMERKEN

Met onze GRCcontrol speelt u in op actuele risico’s en neemt u passende veiligheidsmaatregelen.

Audit

Voor auditplanning inclusief automatische en periodieke audits, alsmede registratie van externe audits en registratie en afhandeling van verbetertaken.

Rapportage systeem

Wordt geleverd met diverse standaard rapportages met de mogelijkheid om eigen rapportages te bouwen.

Dashboards

Voor management, specialisten en medewerkers, actueel inzicht in uw compliance, norm, proces, middel, risico's, incidenten en (interne/externe) audit bevindingen.

Ready to go

Tal van normenkaders inclusief best-practice maatregelen mapping, tal van risico's/ dreigingenset(s) inclusief best-practice maatregelen mapping, voorbeelden vragenlijsten en registers, rapportages en dashboarding.

Security

Tweefactorauthorisatie (2FA) bij inloggen en versleuteld verkeer voor veilige communicatie en data-opslag in gecertificeerd datacenter.

Autorisatie

Beheerssysteem voor het toekennen van autorisaties.

Role-based

Toegangscontrole op basis van individu en functies inclusief AD koppeling mogelijkheden.

Audit trail

Voor vastlegging uitvoering van opeenvolgende activiteiten.

Document management

Voor vastlegging en distributie van documentatie en bewijslast. Inclusief vervaldata en e-mail notificatie.

Meertalig

Beschikbaar in Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Import / export

Toegangscontrole op basis van individu, rollen en functies inclusief ADFS koppeling mogelijkheden.

Incident management

Incident management, inclusief registratie en afhandeling middels volledig naar eigen werkwijze in te richten protocollen (werkprocessen).